Napíšte nám...

Tešíme sa na Vaše nové nápady, postrehy, ale aj sťažnosti. V prípade otázok, Vám tieto radi zodpovieme.

Telefonický kontakt na pracovníkov Fyziologického ústavu

Predvoľba 02/59 357 - - - Klapka
VoIP 31xyz (xyz - klapka)  
   
Babinská Katarína, MUDr., PhD. 523
Bacigálová Helena 364
Bakoš Ján, RNDr., PhD. 524
Bardoň Alojz 519
Barteková Monika., RNDr., PhD. 426
Cigáneková Dagmar 521, 522
Durdiaková Jaroslava, RNDr., PhD. 363
Filčíková Diana, Mgr. 363
Flasková Mária 369
Harinek Andrej, MUDr. 520
Hnilicová Silvia, MUDr. 520
Hodosy Július, MUDr., Mgr., PhD., MPH 296, 524
Husárová Veronika, MUDr., PhD. 363
Chňapek Štefan 519
Chudá Adriana 348, 516
Keményová Petra, MUDr., PhD. 426
Kubranská Aneta, MUDr., PhD. 520
Kurtanský Alexander, MUDr. 524
Kvasničková Gabriela, Mgr., PhD. 363
Lakatošová Silvia, RNDr., PhD. 520
Mazanová Eva, MUDr. 426
Méryová Jana 364
Michalík Dušan, Doc., MUDr., PhD. 526
Mravec Boris, Prof., MUDr., PhD. 527
Ostatníková Daniela, Prof., MUDr., PhD. 525
Pivovarčiová Anna, MUDr. 520
Radošinská Jana, MUDr., PhD. 426
Rolníková Anna 369
Schmidtová Eva, RNDr., PhD. 520
Siklenková Lenka, MUDr. 524
Simon-Klenovics Kristína, MUDr. 363
Sochnová Helena, Ing. 683, 516, 348
Sýkora Peter 519
Tomova Aleksandra, MUDr., PhD. 363
Trokanová Ľubica 516, 348
Varinyová Jana 364
Važan Rastislav, MUDr., PhD. 685
Vidošovičová Mária, MUDr. 524
Vokálová Lenka, Mgr. 369
Zaťková Martina 422

E-mail

http://cit.uniba.sk/search/