Napíšte nám...

Tešíme sa na Vaše nové nápady, postrehy, ale aj sťažnosti. V prípade otázok, Vám tieto radi zodpovieme.

Telefonický kontakt na pracovníkov Fyziologického ústavu

Predvoľba 02/59 357 - - - Klapka
VoIP 31xyz (xyz - klapka)  
   
Babinská Katarína, MUDr., PhD. 523
Bakoš Ján, RNDr., PhD. 524
Bardoň Alojz 519
Barteková Monika., RNDr., PhD. 426
Cigáneková Dagmar 521, 522
Dorňáková Daniela, MUDr. 363
Durdiaková Jaroslava, Mgr. 520
Flašková Mária 369
Harinek Andrej, MUDr. 520
Hnilicová Silvia, MUDr. 520
Hodosy Július, MUDr., Mgr., PhD., MPH 296, 524
Husárová Veronika, MUDr., PhD. 363
Chňapek Štefan 519
Chudá Adriana 348, 516
Kubranská Aneta, MUDr. 520
Kurtanský Alexander, MUDr. 527
Kvasničková Gabriela, Mgr., PhD. 426
Lakatošová Silvia, RNDr., PhD. 520
Mazanová Eva, MUDr. 524
Méryová Jana 364
Michalík Dušan, Doc., MUDr., PhD. 526
Mravec Boris, Prof., MUDr., PhD. 527
Ostatníková Daniela, Prof., MUDr., PhD. 525
Pivovarčiová Anna, MUDr. 520
Radošinská Jana, MUDr., PhD. 426
Rolníková Anna 369
Rusňáková Jarmila 524
Schmidtová Eva, RNDr., PhD. 520
Simon-Klenovics Kristína, MUDr. 363
Sýkora Peter 519
Tomova Aleksandra, MUDr., PhD. 363
Trokanová Ľubica 516, 348
Varinyová Jana 364
Važan Rastislav, MUDr., PhD. 685
Vidošovičová Mária, MUDr. 426

E-mail

http://cit.uniba.sk/search/