Akademický Informačný Systém AIS

Akademický informačný systém AIS umožňuje elektronické spracovanie celej študijnej agendy.

Cez AIS študenti sa prihlasujú na hodnotenie predmetu a sledujú svoje štúdium. Učitelia vypisujú termíny hodnotenia jednotlivých predmetov, ako aj zapisujú hodnotenia absolvovaných predmetov výučby priamo do systému.

Aktuálne: od 2.9.2015 prebieha zápis študentov.

Upozornenie: AiS2 je intranetovská/internetovská aplikácia, do ktorej sa pristupuje prostredníctvom klasického internetovského prehliadača. Oficiálne sú podporované prehliadače:
MS Internet Explorer ver. 8 a vyššie
Mozilla Firefox 4 a vyššie.
 

Prihlásenie do AIS

Príručka pre študentov podrobne popisuje prihlásenie na hodnotenie predmetu  (skúšku).

Príručka pre učiteľov popisuje: vypísanie termínu hodnotenia a hodnotenie predmetu   

Všetky príručky sú na stránke: https://moja.uniba.sk/

 

Príkaz rektora Univerzity Komenského v Bratislave č. 10/2009 o evidencii výsledkov štúdia pomocou akademického informačného systému AiS

Používatelia AIS získajú svoje zabudnuté heslo, prípadne nové heslo u správcu hesiel.

Správca hesiel študentov:
Mária Rybárová
e-mail: maria.rybarova(at)fmed.uniba.sk
tel: (02) 59 357 499,  č. d: 13

Správca hesiel zamestnancov:
Oľga Kročková
e-mail: olga.krockova(at)fmed.uniba.sk
tel: (02) 59 357 222

Fakultný správca AIS:
RNDr. Magdaléna Horváthová
e-mail: magdalena.horvathova(at)fmed.uniba.sk
tel: (02) 59 357 695