Výzvy

Upozornenie: Pri príprave a predkladaní projektov je nutné dodržiavať Príkaz dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského č. 1/2008.

Názov

Dátum zverejnenia

Dodať na CPP

Dátum ukončenia

Dokumenty k výzve

APVV

Bilaterálne výzvy - Poľsko, Čína, Francuzsko, Portugalsko, Rakúsko

Podklady k výzve

Marie Sklodowska-Curie (MSCA)

Výzva na podávanie žiadostí k programu MSCA 2015

28.4. 2015

Podklady k výzve

UK

Výzva na podávanie žiadostí o grant UK na rok 2015

28.10.2014

15.12.2014

Podklady k výzve

Švajčiarsky národný vedecký fond

Výzva na poskytnutie grantov zo Švajčiarska SCOPES 2013-2016 

10.11.2014

15.11.2014

Podklady k výzve

SAIA - Štipendijný program EHP Slovensko

Mobilitné projekty medzi vysokými školami (EEA/EHP-SK06-II-01)

12.9.2014

21.11.2014

Podklady k výzve

Horizont 2020

Personalising health and care - Establishing effectiveness of health care interventions in the paediatric population  - PHC-18-2015 -

Univerzita v Guatemale hľadá partnera.

14.10.2014

Podklady k výzve

V prípade záujmu kontaktujte prof. Ramaya: bramay(at)uvg.edu.gt

APVV

Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2014

2.9.2014

10.11.2014

14.11.2014 do 12:00 hod.

Podklady k výzve

ISRRA

Nová výzva v programoch pre mládež na roky 2014 - 2020

11.8.2014

Podklady k výzve

ISRRA

Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie Rakúsko - Slovensko

8.8.2014

15.10.2014

Podklady k výzve

ISRRA

Aktuálne grantové výzvy

1.9.2014, 1.12.2014

Podklady k výzve

EURAXESS

Brain Circulation - Výskumné štipendium spolufinancované Marie Curie v Turecku

5.5.2014

19.9.2014

Podklady k výzve

Štipendijný program EHP Slovensko (SAIA)

Výzva EEA/EHP-SK06-I-01 Prípravné návštevy a stretnutia

10.4.2014

8.7.2014

Podklady k výzve

MZ SR

Výzva OVP-2014/2.2/01 - Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov

11.4.2014

2.6.2014

Podklady k výzve

Oprávnenosť výdavkov

KEGA

Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2015

19.3.2014

28.4.2014

30.4.2014 do 14:00 hod.

Podklady k výzve

Tématické oblasti

VEGA

 Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2015

19.3.2014

28.4.2014

30.4.2014 do 14:00 hod.

Podklady k výzve

Horizont 2020

Personalising health and care

11.3.2014

Podklady k výzve

UK

Výzva na podávanie žiadostí o grant UK na rok 2014

30.10.2013

15.12.2013

Podklady k výzve

OPVaV

Výzva OPVaV-2013/4.1/04-SORO na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji 

28.8.2013

15.15.2013

31.12.2013

Podklady k výzve

Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis

Grantový program Slovenskej sporiteľne pre vysokoškolské projekty v roku 2013/2014.

2.9.2013

1.6.2014

15.6.2014

Podklady k výzve

Operačný program Životné prostredie

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok -Prioritná os 4: Odpadové hospodárstvo

8.8.2013

13.08.2013

Podklady k výzve

MŠVVaŠ SR a a Veľvyslanectvo Francúzskej republiky v SR

Súťaž o Cenu M. R. Štefánika 2013

11.6.2013

5.7.2013

12.7.2013

Celý text

Štatút súťaže

Prihláška

Švajčiarsky národný vedecký  fond

Slovenskí vedci môžu žiadať o granty zo Švajčiarska

30.5.2013

19.8.2013

1.9.2013

Advanced Postdoc.Mobility

Doc.Mobility

Eastern Europe:SCOPES

Early Postdoc.Mobility

 

APVV

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Srbskej republike

27.5.2013

15.7.2013

29.7.2013 do 12:00

Podklady k výzve

Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis

Výzva k predloženiu žiadosti o grant Podpora vysokoškolských projektov 2013.

1.2.2013

10.7.2013

15.7.2013

Informácie o výzve

APVV

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Bulharskej republike

10.5.2013

25.6.2013

9.7.2013 do 12:00

Podklady k výzve

APVV

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a na Ukrajine

3.5.2013

19.6.2013

3.7.2013 do 12:00

Podklady k výzve

APVV

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a vo Francúzskej republike

2.4.2013

18.6.2013

9.7.2013 do 12:00

Podklady k výzve

VEGA

Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2014

25.3. 2013

15.4. 2013

e-VEGA

26.4. 2013 do 14:00

potvrdenie poštou do 3 dní

Výzva VEGA

KEGA

Aktuálne informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov a záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku  2013

25.3. 2013

ročné správy

4.11. 2013

záverečné správy

7.1. 2014

ročné správy 15.11. 2013 do 14:00

záverečné správy

17.1. 2014 do 14:00

Informácie o podávaní  ročných a záverečných správ

KEGA

Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2014

25.3. 2013

15.4. 2013

26.4. 2013 do 14:00

Výzva KEGA

APVV

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a Maďarsku

18.3. 2013

17.5. 2013

31.5. 2013

Podklady k výzve

APVV

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Českej republike

15.3. 2013

16.5. 2013

30.5. 2013

do 12:00

Podklady k výzve

MZP SR

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok; Operačný program: Životné prostredie; Prioritná os 3: Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

25.1. 2013

19.4. 2013

26.4. 2013

Podklady k výzve

APVV 

Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky - VV 2012

5.11. 2012

14.1. 2013

21.1. 2013

Podklady k výzve

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu vzdelávacích projektov v rámci Univerzitnej siete Stredoeurópskej iniciatívy (CEI)
26.3.2012

Bližšie informácie

OPV

Výzva OPV-2012/4.2/04-SORO na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom PODPORA ZLEPŠENIA KVALITY VYSOKÝCH ŠKÔL A SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED V SLOVENSKOM KRAJI

17.1. 2012

12.3. 2012

26.3.2012

Podklady k výzve

APVV

Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky - VV 2011

14.9.2011

28.10.2011

14.11.2011 do 12:00

Podklady k výzve

Odporúčanie k elektronickému odoslaniu žiadosti

PVaV

Výzva OPVaV-2011/4.2/07-SORO na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OP Výskum a vývoj pre opatrenie 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji, (schéma štátnej pomoci)

28.4.2011

1.7.2011

1.8.2011

Podklady k výzve

KEGA

Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2012 a aktuálne informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov a záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2011

15.3.2011

21.4.2011

29.4.2011

do 14:00


Pravidlá KEGA

Štatút KEGA

Dodatok č.1 k pravidlám KEGA

Registrácia

Prihlásenie pre registrovaných

Pokyny k formuláru

VEGA

Zverejnenie výzvy na podávanie žiadostí o dotácie na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2012

15.3.2011

21.4.2011

29.4.2011

do 14:00


Štatút VEGA

Pravidlá VEGA

Dodatok č.1

Dodatok č.2

Online formulár

APVV

Verejná výzva na podávanie návrhov na spoločné projekty podporujúce spoluprácu medzi pracovníkmi Slovenskej republiky a Českej republiky na roky 2012 - 2013

1.3.2011

27.4.2011

2.5.2011

do 12:00

Podklady k výzve

APVV

Slovensko - Francúzsko 2011

1.2.2011

15.4.2011

30.4.2011

Podklady k výzve

OPV

Výzva OPV-2010/4.2/03-SORO na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom PODPORA ZLEPŠENIA KVALITY VYSOKÝCH ŠKÔL A SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED V BRATISLAVSKOM KRAJI 

31.12.2010

31.1.2011

7.3.2011

Prílohy k výzve

OPVaV

Výzva OPVaV-2010/4.2/06-SORO na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok – pre operačný program Výskum a vývoj a Schému na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci - pre oprávnených partnerov žiadateľa - podnikateľov)

2.6.2010

30.8.2010

13.9.2010

Prílohy k výzve

APVV

Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky - VV 2010

24.5.2010

14.7.2010

23.7.2010 do 12:00

Podklady k výzve

OPVaV

Výzva OPVaV- 2009/4.2/05-SORO Podpora výskumno-vývojových centier v Bratislavskom kraji-Schéma na podporu výskumu a vývoja

21.12.2009

19.3.2010

19.4.2010

Prílohy k výzve

VEGA

Výzva pre podávanie nových žiadostí o grant VEGA so začiatkom riešenia v roku 2011

12.3.2010

26.4.2010

30.4.2010

Zásady VEGA
Online formulár
Pokyny k formuláru
Pravidlá VEGA

KEGA

Výzva pre podávanie nových žiadostí o grant KEGA so začiatkom riešenia v roku 2011

12.3.2010

26.4.2010

30.4.2010

Zásady KEGA
Pravidlá KEGA Žiadosť o dotáciu KEGA