NOVINKY/OZNAMY

ERASMUS+ VÝZVA NA PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA MOBILITU NA ak.r. 2017/2018 (plagát)

študentskú mobilitu štúdium – SMS

študentskú mobilitu stáž – SMP

Info.

Kritériá výberu

Prihlášky je potrebné odovzdať do 02.12.2016 !!!

Termín výberového konania bude zverejnený dodatočne(predpoklad - február).

-------------------------------------

 

 

STÁŽ V NEMECKU (plagat)

MediClin - Exchange – Program

Info.

Kritériá výberu

Prihlášky je potrebné odovzdať do 02.12.2016 !!!

Termín výberového konania bude zverejnený dodatočne(predpoklad - február).

-------------------------------------

 

 

STÁŽ V RAKÚSKU (plagát)

Študenti medicíny bez hraníc

Info.

Kritériá výberu

Prihlášky je potrebné odovzdať do 02.12.2016 !!!

Termín výberového konania bude zverejnený dodatočne(predpoklad - február).

-----------------------------------

 

 

LETNÁ STÁŽ V BRAZÍLII (plagát)

Prihlášku na výberové konanie si môžete vyzdvihnúť te na Referáte zahraničných vzťahov LF UK, budova Dekanátu, Špitálska 24, č. dv. 12.

 

Prihlášky je potrebné odovzdať do 02.12.2016 !!!

Termín výberového konania bude zverejnený dodatočne(predpoklad - február).

ŠTUDENTSKÁ MOBILITA   

Typ mobility

Požadovaná jazyková úroveň

Kto sa môže prihlásiť

Termín podania prihlášky

Termín absolvovania mobility

Počet prihlášok

Trvanie mobility

Erasmus štúdium

podľa požiadaviek zahraničnej univerzity

Študenti 3., 4. a 5. ročníka VL, ZL

19.10. – 02.12.2016

a.r. 2017/2018

Maximálne 2 prihlášky (1 prihláška = 1 krajna = 1 preferovaná univerzita v tejto krajne)

1 semester

Erasmus stáž

podľa požiadaviek zahraničnej univerzity/podniku

Študenti 3., 4. a 5. ročníka VL, ZL

19.10. – 02.12.2016

a.r. 2017/2018

1 prihláška ( môže byť uvedených viac krajín)

min. 2 mesiace

MediClin (Nemecko)

nemčina ( C1 )

Študenti 4. a 5. ročníka VL

19.10. – 02.12.2016

a.r. 2017/2018

1 prihláška

1 mesiac (júl/august)

Študenti medicíny bez hraníc (Rakúsko)

nemčina ( C1 )

Študenti 4. a 5. ročníka VL

19.10. – 02.12.2016

a.r. 2017/2018

1 prihláška

1 mesiac (júl/august)

STÁŽE v Brazílii

portugalčiny/španielčiny/ angličtiny

Študenti 4. a 5. ročníka VL

19.10. – 02.12.2016

a.r. 2017/2018

1 prihláška

1 mesiac (júl/august)