ERASMUS+

ERASMUS+

Učiteľská mobilita prostrednícvom programu ERASMUS+ spočíva najmä v prednáškovej činnosti na partnerských univerzitách v zahraničí. Program podporuje výmenu odborných znalostí a skúseností.  Je určená pedagógom, ktorí sú riadnymi zamestnancami na UK (tj. nie na dohodu, nie doktorand).

Učitelia (STA) /Vysielanie učiteľov do zahraničia

Učitelia (STA) / Prijímanie učiteľov zo zahraničia

Kontaktná osoba (pedagóg zabezpečujúci prijatie) je povinná o prijatí zahraničného Erasmus učiteľa informovať svojho fakultného koordinátora, ktorý o Erasmus zahraničných návštevách priebežne informuje OMV RUK. Kontaktná osoba je povinná dať zahraničnému Erasmus učiteľovi vyplniť a podpísať Certifikát pre Erasmus+ učiteľa a odovzdá ho svojmu fakultnému koordinátorovi, ktorý tlačivo podpíše a doručí na OMV RUK.

 UBYTOVANIE

 Fakulta vopred informuje zahraničného učiteľa o možnostiach a cenách ubytovania a rezervuje mu požadované ubytovanie. Všetky náklady spojené s pobytom si hradí zahraničný učiteľ sám z grantu Erasmus, ktorý mu poskytla vysielajúca inštitúcia.

Interinštitucionálne zmluvy


Učitelská mobilita
Univerzita Erasmus kód Počet  učiteľov
Nemecko    
Heinrich-Heine Universität Düsseldorf D DUSSELD01 2
Westfälische Wilhems-Universität Münster D MUNSTER01 1
Rakúsko    
Medizinische Universität Innsbruck A INNSBRU21 1
Francúzsko    
Université Paris-Sud F PARIS011 1
Université Catholique de Lille F LILLE11 1
Université Grenoble Alpes (UGA) F GRENOBL51  1
Španielsko    
Universidad de Malaga E MALAGA01 1
Taliansko    
Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC)  I MILANO 03 4
Universita' Degli Studi di Pavia I PAVIA01 1
Chorvátsko    
University of Zagreb HR ZAGREB01 1
Slovinsko    
University of Maribor SI MARIBOR01 1
University of Ljubljana SI LJUBLJA01 1
Česká republika    
Charles University in Prague, 2nd Faculty of Medicine CZ PRAHA07 2
Charles University in Prague, 3nd Faculty of Medicine CZ PRAHA07 3 *
Fínsko    
University of Oulu SF OULU01 1
Maďarsko    
Semmelweis University Budapest HU BUDAPES08 1
Poľsko    
Medical University of Gdańsk PL GDANSK03 1
Bulharsko    
Medical University Plovdiv BG PLOVDIV02 2
Medical University of Pleven BG PLEVEN01 2
Turecko    
Uludag University Bursa TR BURSA01 1
* 2 Languages and Philological Sciences ,       1 Medicine    
     
Turecko    
Baskent University Ankara TR ANKARA06 2
Marmara University Istanbul TR ISTANBU05 1
Česká republika    
Univerzita Palackého v Olomouci CZ OLOMOUC01 1