I. onkologická klinika LF UK a OÚSA

Personálne obsadenie

Prednosta kliniky: prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
pracovňa: Kolárska 12, 812 50 Bratislava, 4. posch.,  R 417
tel.: 322 48 495
e-mail: dalibor.ondrusousa.sk


Zástupca prednostu kliniky: PhDr. Viera Bencová, PhD.
e-mail: viera.bencovahafling.sk


Profesori:
Prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc., odbor Onkológia
Prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc., odbor Verejné zdravotníctvo (úv.)
Prof. MUDr. Juraj Švec, DrSc., odbor Onkológia (úv.)

Docenti:
doc. MUDr. Lýdia Heľpianska, CSc.,  odbor Onkológia

Odborní asistenti:
PhDr. Viera Bencová, PhD.
MUDr. Ivana Krajčovičová, PhD.
MUDr. Věra Miškovská, PhD.