II. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK a OÚSA

Základné informácie

KAIM LFUK OUSA zabezpečuje liečebno-preventívnu starostlivosť poskytovaním anestéziologickej starostlivosti, krátkodobej a dlhodobej resuscitačnej starostlivosti.

Ako pracovisko LFUK sa podieľa na pedagogickej činnosti v oblasti pregraduálneho štúdia lekárskych smerov, i v rámci prípravy pred špecializačnými skúškami v odbore AIM a iných medicínskych odboroch.

KAIM LFUK OUSA zabezpečuje výuku predmetu anesteziológia a intenzívna medicína pre domácich a zahraničnych študentov Zubného lekárstva a výuku predmetu Prvá pomoc pre poslucháčov 1.ročníka zubného lekárstva.

História a súčasnosť