IV. chirurgická klinika LF UK a UN Bratislava

826 06 Bratislava, Ružinovská 6, tel. 48234 674 , fax. 48234 116, web stránka nemocnice

<output>

Prednosta kliniky: doc. MUDr. Ján Š k u l t é t y , CSc.

tel: 6867 27 49, tel/fax: 6867 20 40

e-mail: skultety@pe.unb.sk

</output>

<output>

Prednosta kliniky: doc. MUDr. Ján Š k u l t é t y , CSc.

tel: 6867 27 49, tel/fax: 6867 20 40

e-mail: skultety@pe.unb.sk

</output>

<output>

Prednosta kliniky: doc. MUDr. Ján Š k u l t é t y , CSc.

tel: 6867 27 49, tel/fax: 6867 20 40

e-mail: skultety@pe.unb.sk

</output>

Prednosta kliniky: doc. MUDr. Marián Vician, CSc.
e-mail: marian.vicianru.unb.sk

<output>e-mail: skultety@pe.unb.sk </output>

Sekretariát kliniky: Andrea Krutá tel.: 02/48 234 674
e-mail: krutaru.unb.sk

Asistenti:

MUDr. Katarína Mészárosová

Lekári:

MUDr. Lehotský Ľubor

MUDr. Hrubiško Vladimír

MUDr. Novák Štefan

MUDr. Zelenák Ján, PhD.

MUDr. Hájovský Vladimír

MUDr. Šalapa Michal

MUDr. Mihálik Ján

MUDr. Ostrihoň Vladimír

MUDr. Dimov Alen

MUDr. Škanderová Martina

MUDr. Valéria Ferlin

MUDr. Čierny Roman

MUDr. Lacko Vladimír

MUDr. Látečková Zuzana

MUDr. Panyko Arpád

MUDr. Hrach Marek

MUDr. Grygláková Denisa

MUDr. Fábry Filip

MUDr. Martin Pavlovič

Zamestnanci lekarskej fakulty

doc. MUDr. Marián Vician, CSc.

Lekárska fakulta, IV. chirurgická klinika
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

MUDr. Rudolf Škubla

Lekárska fakulta, IV. chirurgická klinika
asistent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

Margita Soltészová

Lekárska fakulta, IV. chirurgická klinika
administratívny sekretár

MUDr. Katarína Mészárosová

Lekárska fakulta, IV. chirurgická klinika
asistent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

MUDr. Martin Dubovský

Lekárska fakulta, IV. chirurgická klinika
asistent vysokej školy, univerzity