Urologická klinika LF UK a UN Bratislava

Charakteristika pracoviska

            Urológia je základná medicínska disciplína, ktorá sa zaoberá diagnostikou a liečbou chirurgických ochorení obličiek a močových ciest u obidvoch pohlaví a pohlavného systému u mužov.      

            Urologická klinika s Centrom pre transplantácie obličiek je výučbovou bázou Lekárskej fakulty UK a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.

Sídlom kliniky je Univerzitná nemocnica s poliklinikou akademika L. Dérera v Bratislave na Kramároch. Klinika má 45 lôžok, tri operačné sály, vlastnú pooperačnú izbu, rentgenové, ultrazvukové a urodynamické pracovisko.

            Základom pracoviska je intenzívna liečebno-preventívna činnosť, od ktorej sa následne odvíja činnosť pedagogická a vedecko-výskumná. Vo svojej činnosti sa klinika opiera o významné osobnosti slovenskej i európskej urológie a o kolektív skúsených (aj mladých) lekárov a sestier. Vzťahy medzi pracovníkmi kliniky charakterizuje vzájomná úcta, vážnosť a náročnosť v práci. Voči pacientom zachovávajú pracovníci kliniky slušnosť a poskytovanie urologickej starostlivosti na najvyššej úrovni.

            Náplňou práce je všeobecná a špeciálna urológia, komplexná starostlivosť o pacientov s onkologickými ochoreniami obličiek, nadobličiek, močových ciest a genitálu, komplikovanými infekciami močových ciest  a močovými kameňmi, odbery a transplantácie obličiek, gynekologická urológia, rekonštrukcie močových ciest, problematika porúch močenia a derivácie moču, sexuálne poruchy u mužov a problematika starnúceho muža.

            Vychádzajúc z demografických štúdií možno očakávať podstatné zvýšenie počtu urologických ochorení, takže urológiu aj v budúcnosti čakajú značné rozvojové perspektívy.

            Urologická klinika s Centrom pre transplantácie obličiek udržuje odborné i osobné kontakty s urologickými pracoviskami na Slovensku, v Čechách i v Európe. Pracovníci Urologickej kliniky zastávali funkcie predsedov Slovenskej urologickej spoločnosti a boli členmi Prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Urologická klinika vychovala 5 univerzitných profesorov, 5 doktorov vied (DrSc),        6 docentov a vyše 20 kandidátov vied (CSc) resp. doktorov filozofie (PhD).

            Intenzívna odborná, publikačná a edukačná práca Urologickej kliniky pozitívne ovplyvnila vývoj urológie na Slovensku.

Informácie pre študentov

Informácie pre študentov