Doktorandské štúdium

Vstupný test z anglického jazyka

Vstupný test z anglického jazyka pre PhD štúdium

Písomný vstupný test obsahuje cvičenia zamerané na gramatickú a lexikologickú stránku lekárskej angličtiny, ktorá však nie je špecificky zameraná na konkrétny odbor v medicíne.

Jazykovú prípravu z anglického jazyka absolvujú uchádzači o doktorandské štúdium v rámci samoštúdia (súkromné štúdium, jazyková škola, kurzy, pobyt v zahraničí) tak, aby splnili minimálne úroveň B1 (stredne pokročilá) hodnotenia jazykových zručností podľa tzv. Spoločného európskeho referenčného rámca. 

Doktorandi absolvujú podľa výsledku vstupného testu jednosemestrový kurz alebo individuálne konzultácie v zimnom a letnom semestri šk. roku 2017/2018.

 

Odborný seminár pre doktorandov sa v zimnom semestri šk. r. 2017/2018 začne 21.9.2017 o 8.30 v knižnici ÚCJ na Moskovskej ulici č. 2.

 

Zaradenie do seminárov nájdete TU.

 

Študijná literatúra:

Sam McCarter, Medicine 1, Oxford University Press – Student´s book

Informačný list pre Anglický jazyk v doktorandskom štúdiu

ROZVRH ANGLICKÝ JAZYK DOKTORANDI