Personálne obsadenie

ZAMESTNANCI

Mgr. Anna Rollerová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 53 20
Publikačná činnosť

Ing. Janka Bábelová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborná asistentka
Telefón
02/593 57 504
Publikačná činnosť

Ing. Anna Cibulková

Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 57 341
Publikačná činnosť

Mgr. Radoslav Ďurajka, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 57 341
Publikačná činnosť

Mgr. Milota Haláková

Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
asistent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/593 57 504

PhDr. Valéria Jamrichová

Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 57 341
Publikačná činnosť

Mgr. Marína Kšiňanová

Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
asistent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/593 57 504
Publikačná činnosť

Mgr. Lucia Lauková, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 57 815
Publikačná činnosť

PhDr. Elena Nikolajová Kupferschmidtová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 57 341
Poznámka
aktuálny e-mail: nikolajovalio.sk
Publikačná činnosť

PhDr. Beata Ricziová

Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 57 418
Publikačná činnosť

Mgr. Daniela Rošková, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 57 816
Publikačná činnosť

Mgr. Angela Škovierová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 57 816
Miestnosť
M9
Publikačná činnosť

Mgr. Oľga Vaneková, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 57 418
Publikačná činnosť

Mgr. Melinda Vasiľová

Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
asistent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/593 57 815
Publikačná činnosť

Ľubomíra Lešková

Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
sekretárka ústavu
Telefón
593 57 449

Júlia Maraffková

Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
pomocník a upratovač v kancelárii