Voľné pracovné pozície na LF UK

Odborného pracovníka vo výskume - Ústav hygieny

Hľadáme pre Ústav hygieny

- odborného pracovníka vo výskume (na plný úväzok)

Požiadavky:

absolvent lekárskej fakulty alebo absolvent 2. stupňa prírodovedeckej fakulty (študijný odbor biológia), aktívna znalosť anglického jazyka, komunikačné schopnosti

Ponúkame:

- možnosť flexibilného pracovného času
- 40 alebo 45 dní dovolenky ročne
- tvorivú vedeckú a pedagogickú prácu v priateľskom kolektíve
- možnosť doktorandského štúdia
- diferencované odmeňovanie s ohľadom na pracovné výsledky

kontaktná osoba:

Mária Benková
tel.: 02/9011 9464
e-mail: hygiena.sekretariat@fmed.uniba.sk

Asistenta/odborného asistenta na zastupovanie počas MD - Ústav hygieny

Hľadáme pre Ústav hygieny

- asistenta/odborného asistenta na zastupovanie počas MD (na plný alebo skrátený úväzok)

Požiadavky:

absolvent lekárskej fakulty alebo absolvent 2. stupňa prírodovedeckej fakulty (študijný odbor biológia) alebo absolvent 2. stupňa verejného zdravotníctva, aktívna znalosť anglického jazyka, komunikačné schopnosti

Ponúkame:

- možnosť flexibilného pracovného času
- 40 alebo 45 dní dovolenky ročne
- tvorivú vedeckú a pedagogickú prácu v priateľskom kolektíve
- možnosť doktorandského štúdia
- diferencované odmeňovanie s ohľadom na pracovné výsledky

kontaktná osoba:

Mária Benková
tel.: 02/9011 9464
e-mail: hygiena.sekretariat@fmed.uniba.sk

VŠ učiteľ - asistent pre Anatomický ústav

Anatomický ústav Lekárskej fakulty UK v Bratislave príjme na pozíciu vysokoškolského učiteľa - asistenta (na plný pracovný úväzok) absolventa lekárskej fakulty.

Tato pozícia je vhodná pre tých absolventov lekárskej fakulty, ktorí inklinujú k pedagogike a chcú sa venovať aj vede a výskumu. Práca asistenta na Lekárskej fakulte UK v Bratislave prináša viacero benefitov:

 • tvorivá pedagogická práca - účasť na výchove nových generácii lekárov
 • možnosť zapojiť sa do riešenia atraktívnych vedecko-výskumných projektov
 • odborný rast (PhD štúdium, habilitácia a inaugurácia)
 • motivačné finančné ohodnotenie za pedagogickú a publikačnú činnosť
 • pevná pracovná doba, žiadne nočné služby
 • 40 až 45 dní dovolenky ročne
 • stabilita zamestnania
 • príspevok zamestnávateľa na DDS

Požiadavky:

 • absolvent lekárskej fakulty (všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo)
 • zodpovednosť a samostatnosť
 • ochota ďalej sa vzdelávať
 • anglický jazyk

Kontaktná osoba:

doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., MPH
Anatomický ústav
Lekárska fakulta UK v Bratislave
Sasinkova 2
813 07 Bratislava

 e-mail: eliska.kubikovafmed.uniba.sk
tel.: 02/59357 390

VŠ učiteľ - asistent pre Fyziologický ústav

Hľadáme VŠ UČITEĽA - ASISTENTA (na plný pracovný úväzok)

Ponúkame:

 • tvorivú pedagogickú prácu s mladými ľuďmi
 • vedeckú prácu a ďalší kariérny rast
 • flexibilný pracovný čas
 • žiadne nočné služby
 • dobré vzťahy v kolektíve zamestnancov
 • odmeňovanie podľa Zákona o verejnej službe + možnosť osobitne honorovanej výučby v anglickom jazyku a osobného príplatku
 • 40 až 45 dní dovolenky ročne
 • príspevok zamestnávateľa na DDS

Požiadavky:

 • absolvent lekárskej fakulty
 • zodpovednosť a samostatnosť
 • ochota ďalej sa vzdelávať

Kontaktná osoba:              

MUDr. Važan  -  rastislav.vazanfmed.uniba.sk
Tel.  02 / 593 57 685