Ako riešiť nedostatok lekárov na Slovensku?

Komentár dekana LF UK prof. MUDr. Juraja Šteňa, DrSc. v marcovom čísle Našej univerzity.


23. 03. 2017 11.05 hod.

V marcovom čísle Našej univerzity (na stranách 14 a 15) si možno prečítať komentár dekana LF UK prof. MUDr. Juraja Šteňa, DrSc., ktorý odpovedá na otázky: Ako riešiť nedostatok lekárov na Slovensku? A je to vôbec naozajstný problém?  https://www.fmed.uniba.sk/fileadmin/ruk/ovv/2017/170320_Marcove_cislo_Nasej_univerzity.pdf