Deň novorodenca - Technika a teória – prax a klinická aplikácia v starostlivosti o novorodenca

Termín: 19. 12. 202 o 9.00 hod.


13. 12. 2022 11.42 hod.

 

Neonatologická klinika  intenzívnej medicíny LF UK a NÚDCH v Bratislave
prof. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD.

Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny LF UK v Bratislave
doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD.

Ústav simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania LF UK v Bratislave
doc. RNDr. Pavol Vitovič, PhD.

si Vás dovoľujú pozvať na odborné sympózium s medzinárodnou účasťou

Deň novorodenca

Technika a teória – prax a klinická aplikácia
v starostlivosti o novorodenca

Miesto konania: Ústav simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania LF UK v Bratislave, Sasinkova 4

Termín: 19. 12. 202 o 9.00 hod.

Program: TU