ERASMUS+ STÁŽE VÝZVA NA PODÁVANIE PRIHLÁŠOK

na mobilitu študentov - stáže pre akademický rok 2021/22


01. 02. 2021 15.56 hod.

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK otvorilo Výzvu na výberové konanie na študentskú mobilitu Erasmus+ stáž na akademický rok 2021/2022.

Prihlášku na Erasmus+ stáž si môžete stiahnuť tu.

Prihlášku je možné podpísať elektronicky, návod nájdete tu.

Podpísanú prihlášku spolu jazykovým certifikátom alebo maturitným vysvedčením s jazykovou úrovňou a potvrdením o mimoškolskej aktivite (BSM, KDN, ŠVOČ, ŠK AS, Červený kríž atď.) pošlite na email petra.sikulova@fmed.uniba.sk

Bližšie informácie o Erasmus stážach ako aj kritériá vyhodnocovania konkurzu nájdete tu.

 

Výzva je otvorená od 1.2.2021 do 30.4.2021.