ERASMUS+ VÝZVA NA PODÁVANIE PRIHLÁŠOK

NA MOBILITU ŠTÚDIUM A ABSOLVENTSKÚ STÁŽ PRE AKADEMICKÝ ROK 2021/2022


16. 12. 2020 09.58 hod.

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK otvorilo Výzvu na výberové konania na študentské mobility Erasmus+ štúdium na akademický rok 2021/2022.

Pre prihlasovanie na študentskú mobilitu  bude použití softvér Mobility Online, prihlasovanie bude prebiehať v online formáte. Prihláška je zverejnená na SOP Mobility, prihlasovanie prebieha prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla ako do AiSu. Postup podania prihlášky nájdete https://uniba.sk/fileadmin/ruk/omv/ErasmusPlus/ErasmusPlus_SMS/mobility_postup_outgoing_2020_2021.pdf

Prihláška na štúdium bude otvorená do 15. 02. 2021, do tohto termínu musíte mať nahraté v softvéry všetky relevantne dokumenty: 

·         Životopis v jazyku, v ktorom budete študovať na zahraničnej univerzite

·         Motivačný list v jazyku, v ktorom budete študovať na zahraničnej univerzite

·         Jazykové certifikáty, resp. maturitné vysvedčenie, kde je uvedená úroveň jazyka

·         Akademické a študijné ocenenia, výskumné a mimoškolské aktivity

Po tomto termíne už nebude možnosť pre ďalších študentov, aby sa prihlásili a prihlášky bez nahratých dokumentov budú vymazané!!

Dôležitá informácia, v online prihláške bude uvádzaný Váš univerzitný email,  ktorý bude automaticky doplnený z AiSu , neprepisujte si v online prihláške email za svoj súkromný. Všetky informácie z Mobility Online a novinky Vám budú chodiť iba na univerzitný email.

Kritéria vyhodnocovania a zoznam univerzít nájdete https://www.fmed.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/zahranicne-mobilitne-programy-pre-studentov/erasmus/

Informácie nájdete aj v letáku.

Prihlášky na Erasmus+ absolventskú stáž pre AR 2021/2022 sa budú podávať online, informácie nájdete https://www.workspaceeurope.sk/studenti/clenske-skoly/univerzita-komenskeho-v-bratislave/