Falling Walls Lab Slovakia 2020

prezentácia inovatívnych myšlienok a výskumných projektov z rôznych vedných disciplín


03. 08. 2020 09.20 hod.

Univerzita Komenského v Bratislave už tretí krát patrí k organizátorom národného kola vedeckých inovácií Falling Walls Lab Slovakia 2020 , ktoré je významným celosvetovým podujatím.

Cieľ : prezentácia inovatívnych myšlienok a výskumných projektov z rôznych vedných disciplín.

Prihlásiť sa môžu súťažiaci:

·         s ukončeným VŠ vzdelaním na 1. stupni (Bc.) nie starším ako 10 rokov
·         s ukončeným VŠ vzdelaním na 2. stupni (Mgr.) nie starším ako 7 rokov
·         s PhD. titulom nie starším ako 5 rokov
·         postdoktorandi a študenti aktuálne zapísaní na univerzitách

Uzávierka prihlasovania : 13. septembra 2020, prostredníctvom online prihlášky.

Termín slovenského finále : 1. októbra 2020, virtuálne

Oslovení vybraní finalisti si vopred pripravia svoje príspevky v časovom rozsahu 3 minúty. Tie budú púšťané zo záznamu. Ich účasť, ako aj poroty a ďalších hostí sa zabezpečí online formou.

Víťaz národného podujatia postupuje do svetového finále konaného 8. novembra v Berlíne, ktoré sa bude takisto konať virtuálne.

Organizátori : Univerzita Komenského v Bratislave, Učená spoločnosť Slovenska, DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst- German Academic Exchange Service) 

Akademickí partneri : Slovenská akadémia vied, Univerzita Pavla Jozefa Šáfárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Žilinská univerzita v Žiline, Technická univerzita vo Zvolene

Partneri : Centrum vedecko-technických informácií SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o.z., DB Biotech, a.s.

Bližšie informácie :
ERA PORTAL
Webová stránka FWL SLOVAKIA