Falling Walls Lab Slovakia 2023.

Uzávierka prihlasovania je do 7. júl 2023


04. 04. 2023 09.20 hod.

Univerzita Komenského v Bratislave opätovne patrí k organizátorom národného kola vedeckých inovácií Falling Walls Lab Slovakia 2023, ktoré je významným každoročne realizovaným celosvetovým podujatím.

Cieľ : prezentácia inovatívnych ideí, projektov, výsledkov alebo podnikateľských modelov.

Prihlásiť sa môžu uchádzači  - vek min. 18 rokov (v čase podania prihlášky) a splnenie minimálne jedného z kritérií :

  • Študenti aktuálne zapísaní na VŠ štúdium
  • Získanie titulu Bc. pred nie viac ako 10 rokmi
  • Získanie titulu Mgr./Ing. pred nie viac ako 7 rokmi
  • Získanie titulu PhD. pred nie viac ako 5 rokmi

Uzávierka prihlasovania :  7. júl 2023, prostredníctvom online prihlášky

Bližšie informácie :  Falling Walls Lab Slovakia 2023 podmienky

Termín slovenského finále : 21. septembra 2023, prezenčnou formou v Bratislave, v anglickom jazyku. Vybraní finalisti odprezentujú svoje projekty v časovom rozsahu 3 minúty.

Víťaz národného podujatia postupuje do svetového finále konaného 8.novembra 2023 v Berlíne.