Forbes - TOP osobností medicíny

Medzi TOP osobnosťami medicíny 2024 sú naši pedagógovia aj absolventi


08. 04. 2024 12.49 hod.

Magazín Forbes zverejnil rebríček TOP osobností medicíny. Tešíme sa, že medzi ocenenými rešpektovanými medicínskymi osobnosťami sme našli nášho dekana, ako aj iných skvelých lekárov, ktorí pôsobia v rámci našej fakulty a odovzdávajú svoje poznatky ďalším generáciám lekárov. Mnohí z ďalších ocenených lekárov sú našimi absolventmi. Všetkým zo srdca gratulujeme.

prof. MUDr. Angelika Bátorová, CSc.
doc. MUDr. Dušan Buchvald, CSc.
doc. MUDr. Ing. Peter Celec, DrSc.
doc. MUDr. Ladislav Czakó, PhD., MPH
doc. MUDr. Vladimír Ferianec, PhD.
doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc.
doc. MUDr. Michal Hulman, PhD.
doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.
MUDr. Viera Kissová, PhD.
doc. MUDr. Andrej Klepanec, PhD., MPH
prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH
prof. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
MUDr. Mgr. Jozef Köppl
doc. MUDr. Marek Kučera, PhD., MPH
prof. MUDr. Viera Lehotská, PhD.
MUDr. Alexander Mayer, PhD., MHA, MPH
doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH
prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.
MUDr. Drahomír Palenčár, PhD.
MUDr. Monika Palušková, PhD., MPH, MBA
prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH
MUDr. Martin Petrenko, CSc., MBA
doc. MUDr. Peter Sabaka, PhD.
doc. MUDr. Boris Šteňo, PhD.
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD.
MUDr. Andrey Švec, PhD.
Doc. MUDr. Dana Tomčíková, PhD., MHA
doc. MUDr. Silvia Vajcziková, PhD.
MUDr. Peter Vaňuga, PhD., MPH
doc. MUDr. Zuzana Žilinská, PhD., MHA, MPH

Celý článok si prečítate tu: https://www.forbes.sk/lists/top-osobnosti-mediciny-2024/