Fotografická súťaž na tému: Voda a veda

Centrum vedecko-technických informácií SR vyhlasuje tento rok fotografickú súťaž, ktorá sa uskutoční v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2017.


24. 05. 2017 12.59 hod.

Kategórie súťaže:

1. Študenti stredných škôl
2. Študenti vysokých škôl vrátane doktorandov

Uzávierka súťaže: 11. 10. 2017

Informácie k súťaži, štatút, pravidlá, plagát, pozvánka, formulár nájdete TU!!!

 

V rámci tejto témy súťaže sa môžu študenti a doktorandi realizovať a prezentovať svoj pohľad na prepojenie vody a vedy.

Ak máte otázky k tejto súťaži, napíšte na mail: ncpvatcvtisr.sk