Medici na Univerzite Komenského sa učia pracovať s ultrazvukom vďaka simulátoru

Bratislava 12. novembra 2018: Ultrasonografia je jednou z najčastejšie využívaných diagnostických metód, ktorá umožňuje zobrazovanie vnútorných orgánov, ich veľkosti a patologických zmien. Študenti Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave majú už od akademického roka 2018/2019 možnosť naučiť sa pracovať s ultrazvukom oveľa rýchlejšie a bez rizika pacientov vďaka novému ultrazvukovému simulátoru VIMEDIX®.


Ultrasonografia dnes vďaka svojej rýchlosti, reprodukovateľnosti a najmä neinvazívnosti patrí medzi široko využívané klinické metódy. Jej rozšírené využitie, ako aj technologický pokrok v oblasti ultrazvukových prístrojov tak pridáva výučbe ultrasonografie ešte viac na aktuálnosti. 

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (LF UK) preto v spolupráci s Ústavom simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania LF UK zakúpila ultrazvukový simulátor VIMEDIX®, ktorý bude už od tohto akademického roka slúžiť pre potreby vzdelávania študentov medicíny. Odborníci tento prístroj považujú za najrealistickejší a zároveň najvšestrannejší ultrazvukový simulátor na trhu, ktorý v čoraz väčšej miere využívajú renomované medicínske akademické inštitúcie. 

„Ide o inovatívnu ultrazvukovú tréningovú platformu, ktorá umožňuje študentom naučiť sa techniku ultrasonografie oveľa rýchlejšie bez akéhokoľvek rizika smerom k pacientom. Pri práci s ním sa využívajú rovnaké sondy ako v reálnej praxi. Simulátor má anatomický tvar a okrem reálneho ultrazvukového obrazu umožňuje aj počítačové 3D zobrazenie,“ približuje doc. RNDr. Pavol Vitovič, PhD., z Ústavu simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania LF UK.

Výhodou simulátora VIMEDIX® je tiež možnosť individuálneho zobrazovania jednotlivých orgánov a tkanív, ako aj nastavovanie širokej škály patológií, s ktorými sa študent môže vo svojej budúcej praxi stretnúť. Prístroj bude postupne zaradený do kurikula všeobecného a zubného lekárstva s dôrazom na jeho využívanie vo výučbe teoretických i klinických predmetov. 

„Študenti tak budú mať možnosť priamo počas hodín sledovať svoju prácu, rovnako aj lokalizáciu a smerovanie sondy vrátane zobrazenia anatomických rezov. Takýmto intuitívnym spôsobom sa v ich myslení bude vytvárať návyk na prácu s ultrazvukom, vďaka čomu môže stúpnuť ich konkurencieschopnosť na pracovnom trhu,“ uzatvára doc. Vitovič.

„Využívanie inovatívnych ultrazvukových diagnostických metód a moderného virtuálneho ultrazvukového simulátora pri výučbe našich študentov vedie nielen k čo najefektívnejšej výučbe budúcich doktorov, ale v konečnom dôsledku prinesie ich špičkovú pripravenosť a odbornosť v praxi, ktorej výsledkom je maximalizácia kvality diagnostiky i následná úspešná liečba pacientov. A to je hlavnou úlohou nášho medicínskeho vzdelávania,“ zdôraznil prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor Univerzity Komenského v Bratislave.

Video komentár s ukážkou!