Návšteva expertov z Lekárskej fakulty Univerzity v Uppsale

Projekt ENLIGHT - 26. 4. 2023


26. 04. 2023 14.53 hod.

Dňa 26.4.2023 navštívili Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave Dr. Soorej Jose Puthoopparambil  a dr. Syed Moshfiqur Rahman z Department of Women's and Children's Health, Lekárskej fakulty Univerzity v Uppsale. Návšteva sa realizovala v rámci medzinárodného projektu ENLIGHT, ktorého cieľom je  rozvíjať partnerstvá v oblasti vzdelávania a výskumu medzi deviatimi participujúcimi európskymi univerzitami.  

Dr. Soorej Jose Puthoopparambil je koordinátor vzdelávania v oblasti globálneho zdravia na Univerzite v Uppsale a riaditeľ  WHO Collaborating Centre on Migration and Health Data and Evidence vo Švédsku. Na stretnutí so  zástupcami z Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky sa diskutovali možnosti budúcej spolupráce v oblasti vzdelávania a výskumu so zameraním na sociálne determinanty a etické aspekty migrácie a zdravia. 

Dr. Syed Moshfiqur Rahman je docentom na univerzite v Uppsale, pôsobí v Department of Women's and Children's Health, International Child Health and Nutrition. Jeho odborné aktivity sa zameriavajú na oblasť zdravia matky a dieťaťa, ako aj problematiku výživy a zdravia detí v medzinárodnom meradle. Na stretnutí so zástupcami Fyziologického ústavu si účastníci vymenili skúsenosti z výskumných aktivít zameraných na problematiku detí a zvažovali možnosti vzájomnej spolupráce v oblasti pedagogiky, ako aj výskumu.