Štipendium „Eugen Ionescu“, Rumunsko

Uzávierka prihlášok: do 28. marca 2021


28. 01. 2021 11.33 hod.

Opis: Program rumunskej vlády pre doktorandov a učiteľov - výskumných pracovníkov, ktorí chcú absolvovať trojmesačnú stáž v Rumunsku v jednom z 28 univerzitných centier.

Uzávierka prihlášok: do 28. marca 2021

Obdobie mobility: september - december 2021

Ďalšie informácie na: https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/bourses-de-recherche-doctorale-et-postdoctorale-eugen-ionescu-appel-candidature-2021/