New-generation Infrared Thermography in the Biomedical Research

pozvánka na prednášku profesora Borisa G. Vainera (30. mája 2019, 13:00 hod., Ladzianskeho poslucháreň, STU )


27. 05. 2019 11.16 hod.

Dovoľujeme si Vás pozvať na prednášku uznávaného ruského vedca a biofyzika, profesora Borisa G. Vainera. Profesor Vainer je doktorom vied z odboru fyzikálnych a matematických vied, pôsobí na Novosibirskej štátnej univerzite (Novosibirsk, Rusko) a je vedúcim vedeckým pracovníkom na Rzhanovom ústave fyziky polovodičov, ktorý je súčasťou Sibírskej vetvy Ruskej Akadémie Vied. Oblasťou jeho vedeckého záujmu je infračervená termografia a jej aplikácia do rôznych oblastí medicíny, vrátane fyziológie človeka a estetickej medicíny. Počas svojej pracovnej kariéry bol hosťujúcim profesorom na Royal Engineering Academy of Great Britain a prednášal aj na Aston Institute of Photonic Technologies (Birmingham), University of Edinburgh, a University of Dundee. Za svoje zásluhy v oblasti rozvoja vedy bol ocenený Pamätnou medailou primátora Novosibirsku, aj medailou guvernéra Novosibirskej oblasti. Profesor Vainer je zároveň dvojnásobným víťazom celo-ruskej súťaže učiteľov fyziky, chémie, matematiky a biológie. Na Novosibirskej štátnej univerzite vyučuje možnosti medicínskeho využitia infračervenej termografie tak študentov všeobecného lekárstva, ako aj lekárov.

Profesor Boris G. Vainer bude mať prednášku v anglickom jazyku na tému „New-generation Infrared Thermography in the Biomedical Research“, ktorá je súhrnom jeho vlastných výsledkov, ktoré získal aplikáciou infračervenej termografie v rôznych oblastiach medicíny, ako aj humánnej a živočíšnej fyziológii. Prednáška sa uskutoční v Ladzianskeho posluchárni Starých teoretických ústavov Lekárskej fakulty UK (Sasinkova ulica 2), dňa 30. mája 2019 od 13:00 hod.

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.

dekan Lekárskej fakulty, Univerzita Komenského v Bratislave

prof. RNDr. Ivan Varga, PhD.

prodekan pre vedu, výskum, grantovú problematiku, doktorandské štúdium a ŠVOČ

Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave