Noví členovia Akademického senátu Lekárskej fakulty UK

pre 11. funkčné obdobie od 1.2.2021 do 31.1.2025


11. 02. 2021 12.21 hod.

Anatomický ústav LFUK

doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD, MPH

Fyziologický ústav LFUK

MUDr. Rastislav Važan, PhD.

Imunologický ústav LFUK

doc. MUDr. Mária Bucová, CSc.

Mikrobiologický ústav LFUK a UNB

doc. MUDr. Adriána Liptáková, PhD., MPH

Ústav cudzích jazykov LFUK

PhDr. Tomáš Hamar, PhD.

Ústav epidemiológie LFUK

doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD. MPH

Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LFUK

prof. MUDr. Viera Kristová, CSc.

Ústav histológie a embryológie LFUK

prof. MUDr. Štefan Polák, CSc.

Ústav hygieny LFUK

prof. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc.

Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LFUK a UNB

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.

Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny LFUK

PhDr. Michal Trnka, PhD.

Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LFUK

prof. MUDr. Ladislav Turecký, CSc.

Ústav patologickej anatómie LFUK a UNB

MUDr. Michal Palkovič, PhD., MPH

Ústav patologickej fyziológie LFUK

prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc.

Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LFUK

doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc.

Ústav súdneho lekárstva LFUK

doc. MUDr. Jozef Šidlo, CSc. MPH, FIALM

Ústav telesnej výchovy a športu LFUK

PaedDr. Róbert Važan, PhD.

Ústav molekulárnej biomedicíny LFUK

doc. MUDr. RNDr. Roman Gardlík, PhD.

Dermatovenerologická klinika LFUK a UNB

MUDr. Martina Part, PhD.

Detská dermatovenerologická klinika LFUK a NUDCH

MUDr. Martina Hertelová

Detská klinika LFUK a NUDCH

doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.

Klinika detskej chirurgie LFUK a NUDCH

doc.. MUDr. Ján Trnka, CSc,

Klinika detskej kardiológie LFUK a NUDCH

doc. MUDr. Peter Olejník, PhD.

Klinika detskej oftalmológie LFUK a NUDCH

MUDr. Monika Gromová, PhD.

II. klinika geriatrie LFUK a UNsP MB

MUDr. Rastislav Tahotný, PhD.

I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UNB

prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.

II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UNB

prof. MUDr Kamil Pohlodek, PhD.

I. chirurgická klinika LFUK a UNB

doc. MUDr. Marek Čambal, PhD. MHA, MPH

III. chirurgická klinika LFUK a UNsP MB

MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.

IV. chirurgická klinika LFUK a UNB

doc. MUDr. Marián Vicián, CSc.

Klinika infektológie a geografickej medicíny LFUK a UNB

doc. MUDr. Peter Sabaka, PhD.

I. interná klinika LFUK a UNB

MUDr. Martin Čaprnda, PhD.

III. interná klinika LFUK a UNB

doc. MUDr. Viliam Mojto, CSc. MPH, MHA

IV. interná klinika LFUK a UNB

doc. MUDr. Miroslav Budaj, PhD.

V. interná klinika LFUK a UNB

doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.

Neurochirurgická klinika LFUK a UNB

doc. MUDr. Andrej Šteňo, PhD., MPH

I. neurologická klinika LFUK a UNB

prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.

II. neurologická klinika LFUK a UNB

prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

Klinika oftalmológie LFUK a UNB

doc. MUDr. Vladimír Krásnik, PhD.

I. onkologická klinika LFUK a OÚSA

prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB

MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD.

Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie LFUK a UNB

MUDr. Drahomír Palenčár, PhD.

Klinika pneumológie a ftizeológie  LFUK a UNB

MUDr. František Sándor, PhD., FCCP

Psychiatrická klinika LFUK a UNB

prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.

Rádiologická klinika LFUK, SZU a UNB

MUDr. Vladimír Javorka, PhD.

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LFUK a OÚSA

MDDr. Marek Matajs

Urologická klinika LFUK a UNB

MUDr. Branislav Trebatický, PhD.

Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LFUK a UNB

MUDr. Ladislav Czakó, PhD., MPH

I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LFUKa UNB

Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LFUK a UNB

I. ortopedicko-traumatologická klinika LFUK a UNB.

MUDr. Peter Tisovský, PhD.

II .chirurgická klinika LFUK a UNB

Klinika hematológie a transfuziológie LFUK a UNB

II. ortopedicko-traumatologická klinika LFUK a UNB.

doc. MUDr. Boris Šteňo, PhD.

Klinika pracovného lekárstva a toxikológie LFUK a UNB

I. klinika geriatrie LFUK a UNB

MUDr. Momen Yaghy, PhD.

II. onkologická klinika LFUK a NOU

Klinika onkohematológie LFUK a NOU

prof. MUDr. Michal Mego, PhD.

Kardiologická klinika LFUK a NUSCH

Klinika angiológie  LFUK a NUSCH

Kardiochirurgická klinika LFUK a NUSCH

doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc.

Klinika nukleárnej medicíny LFUK a OUSA

Klinika onkologickej chirurgie LFUK a OUSA

Ambulancie  primárneho kontaktu LFUK a OUSA

II. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LFUK a OUSA

II. rádiologická klinika LFUK a OUSA

prof. MUDr.  Štefan Durdík, PhD., MHA

Detská otorinolaryngologická klinika LFUK a NUDCH

Klinika detskej psychiatrie LFUK a NUDCH

Neonatologická klinika intenzívnej medicíny LFUK a NUDCH

prof. MUDr. Ingrid Bruckenrová, PhD.

Klinika pediatrickej urológie LFUK a NUDCH

Klinika detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny LFUK a NUDCH

Ortopedická klinika LFUK a NUDCH

Klinika detskej hematológie a onkológie LFUK a NUDCH

prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH

 

doc. MUDr. Viliam Mojto, CSc.,

predseda Volebnej komisie AS LFUK