NutriAging - VÝŽIVA A ZDRAVÉ STARNUTIE

pozvánka na podujatie - 20. - 21. septembra 2022


12. 09. 2022 14.29 hod.

 

Pozývame vás na podujatia, ktoré sú organizované v rámci projektu VÝŽIVA A ZDRAVÉ STARNUTIE (NutriAging), realizovaného v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko, prioritná os 1: Prispievanie k inteligentnému cezhraničnému regiónu.

Program Interreg podporuje spoluprácu významných výskumných pracovísk zo Slovenska (Bratislava) a Rakúska (Viedeň) , úlohou ktorej je vzájomné vymieňanie si skúseností a poznatkov a ich následné šírenie širokej verejnosti.

Podujatia sa uskutočnia online formou v prostredí MS Teams a zároveň aj prezenčne v Ladzianskeho posluchárni LFUK:

20.9.2022 - 2. LETNÁ ŠKOLA EURÓPSKEHO PROJEKTU NUTRIAGING: „Čo sa študenti a mladí vedci môžu naučiť z európskeho projektu NutriAging“ - MS Teams link

 

 

NUTRIAGING Summer School No.2 – Final program September 20, 2022, Ladziansky Auditorium, Faculty of Medicine, Comenius University, Bratislava and Online (MS Teams)

10.00 – 11.30  

Arrival of participants in Bratislava and short lunch

12.30 – 13.00  

Welcome, and introduction to the program of the Summer School

Karl-Heinz Wagner and Jana Muchová   

13.00 – 13.30  

Plenary lecture: Small dense LDL and dyslipidemia  

Stanislav Oravec    

13.30 – 14.45

Paduchová Zuzana: Pitfalls and advantages of determination of lipoprotein subfractions by the Lipoprint system

Sumbalová Zuzana: Impact of omega-3 fatty acids and their combination with physical activity on mitochondrial functions

Koňariková Katarína:  Effects of vitamin D on cell senescence

Janubová Mária: γ- and δ-Tocotrienols interfere with senescence leading to decreased viability of cells

Gajdošová Lívia: Behavioural testing of rats - Impact of omega-3 fatty acids and their combination with physical activity on locomotor activity, exploratory activity and anxiety

14.45 – 15.15

Coffee Break

15.15 - 16.30

Draxler Agnes:  Insights into methods to determine chromosomal damage in humans

Unterberger Sandra: Association between body composition and physical performance in older adults

Stelzer Tamara: Insights into vitamin D and physical activity on gene expression in older age

Bragagna Laura: Spectrophotometric methods to determine oxidative damage

Zöhrer Patrick: Microbiome and its importance in older age

16.30 - 17.00

Final remarks and closing of NutriAging Summer School II

 

21.9.2022 - ZÁVEREČNÁ KONFERENCIA EURÓPSKEHO PROJEKTU NUTRIAGING - MS Teams link

 

 

September 21, 2022, Ladziansky Auditorium, Faculty of Medicine,
Comenius University, Bratislava and Online (MS Teams)

9.00 – 9.30  

Registration  

9.30 – 9.40    

Welcome of participants

Dean, Representative of the Faculty    

9.40 – 9.50 

Welcome and Introduction of the Interreg Program  

Andrej Batyás, Director of the Interreg SR-AT Program, Ministry of MIRRI    

9.50 – 10.00 

Introduction to the NutriAging Project  

Karl-Heinz Wagner and Jana Muchová, Project coordinators of NutriAging     

10.00 – 10.25 

NutriAging outputs from the Slovak partner  

Jana Muchová, Comenius University Bratislava     

10.25 – 10.50 

NutriAging outputs from the Slovak partner  

Ingrid Žitňanová, Comenius University Bratislava     

10.50 – 11.15  

Coffee break      

11.15 – 11.40 

Influence of a high protein diet and strength training on the plasma proteome in older adults    

Bernhard Franzke, University of Vienna      

11.40 – 12.05 

NutriAging outputs from the Austrian partner  

Barbara Wessner, University of Vienna    

12.05 – 12.20 

Views from the Slovak strategic partner 1  

Ján Cvečka, Centre of Active Aging, Bratislava    

12.20 – 12.35 

Views from the Slovak strategic partner 2  

Božena Bušová, Association of Social Service Providers in Slovakia, Bratislava     

12.35 – 12.50 

Views from the Austrian strategic partner   

Hofer Alexandra, Austrian Nutrition Society, Vienna     

12.50 – 13.05 

Achievements of the NutriAging project – facts and figures  

All participants     

13.05 – 13.30 

Conclusions of the final meeting    

Karl-Heinz Wagner, Jana Muchová, Teams from Bratislava and Vienna      

13.30  

Lunch