Oznam pre absolventov Lekárskej fakulty UK

Vydávanie dokladov


01. 07. 2020 09.18 hod.

 

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu Vedenie Univerzity Komenského v Bratislave dňa 29.6.2020 rozhodlo o úplnom zrušení promócií v akademickom roku 2019/2020.

Rozhodnutie sa vzťahuje na celú univerzitu a platí predbežne do konca augusta 2020.

V prípade priaznivého vývoja epidemiologickej situácie plánuje UK usporiadať promócie na jeseň tohto roka.

Informácie na web stránke rektorátu:

 

Vydávanie dokladov

Absolventom  študijného programu všeobecné lekárstvo a študijného programu  zubné lekárstvo sa budú doklady o ukončení štúdia (diplom, dodatok k diplomu, vysvedčenie o ŠS) vydávať v Malej posluchárni na LF UK, Sasinkova 4, Bratislava, dňa 15. júla 2020 nasledovne:

od 08,30 – 11,00 absolventi VL podľa abecedy od A po M

od 12,30 – 14,00 absolventi VL podľa abecedy od N po Z

od 14,00 – 15,00 absolventi ZL - všetci

Doklady o ukončení štúdia si absolvent (alebo absolventom úradne splnomocnená osoba) musí prísť vyzdvihnúť osobne. Doklady sa vydávajú po podpise do matriky.  

Absolventi, ktorí si v danom termíne doklady  neprevezmú, si ich po e-mailovom alebo telefonickom dohovore s Ing. N. Složkovou prevezmú dodatočne priamo na rektoráte UK počas úradných hodín Oddelenia vzdelávania RUK. Potrebné aktuálne informácie sú zverejňované na web stránke rektorátu.