Predĺženie skúškového obdobia.

do 7. júla 2017


22. 03. 2017 14.30 hod.

Vedenie LFUK na zasadnutí dňa 10. 3. 2017 rozhodlo o predĺžení skúškového obdobia v letnom semestri akademického roka 2016/2017 do 7. 7. 2017.

prof.MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.

dekan LFUK