Prevádzka pokladne LF UK v mesiacoch júl a august 2020

oznam - úprava otváracích hodín


07. 07. 2020 11.35 hod.

Prevádzka pokladne LF UK v mesiacoch júl a august 2020:

Od 09.07.2020 do 31.08.2020 budú v pokladni LF UK otváracie hodiny od 09,00 – 11,00 hod.