Príhovor dekana Lekárskej fakulty UK k absolventom

akademického roka 2019/2020


13. 07. 2020 20.51 hod.

 

Milí absolventi, včera študenti, dnes lekári, doktori všeobecného lekárstva a zubného lekárstva,

promócie sú jedným z najdôležitejších dní v živote lekára. Tento slávnostný akt je dôležitý aj pre vašich príbuzných. Pre rodičov a starých rodičov je často ešte dôležitejší ako pre absolventov.

Vaši najbližší so zadosťučinením spomínajú na svoju pomoc, ktorú vám poskytovali počas šesťročného štúdia a s hrdosťou očakávajú vaše budúce pracovné úspechy. Aj vy ste plní očakávania svetlých dní svojej profesionálnej kariéry, zároveň si však uvedomujete aj zodpovednosť, ktorú ako lekári na seba beriete. O tom, že budete zodpovedne pristupovať ku vašim budúcim pacientom, ste nás presvedčili svojim prístupom k ľuďom s ochorením alebo s podozrením na ochorenie COVID-19. Vašu príkladnú pomoc pri riešení koronakrízy sme opakovane ocenili, ako celé Vedenie Lekárskej fakulty UK, tak aj ja osobne. Morálnu pripravenosť absolventov lekárskych fakúlt  na plnenie svojho poslania zvyčajne preveria prvé mesiace a roky praxe. Vo chvíľach ťažkých pre spoločnosť mnohí mladí ľudia dozrievajú rýchlejšie. Takáto situácia postretla aj vás. Som hrdý na to, že ste nás presvedčili o svojej pripravenosti a chcem vám všetkým za to ešte raz úprimne poďakovať.

Na slávnostné promócie našich absolventov sa každoročne teším aj ja. Rád sa dívam do vašich rozžiarených tvári plných očakávania a odhodlania, a rád sa vám prihováram. Súčasná epidemiologická situácia nám bohužiaľ neumožňuje zrealizovať slávnostné promócie. Nateraz  sa uskutoční len administratívny, úradný akt prevzatia diplomov, aby ste mohli nastúpiť ku pacientom, ktorí vás už očakávajú. Vedenie LF UK a naši pedagógovia vynaložili nesmierne úsilie, aby ste mohli štúdium aj za takýchto ťažkých okolností ukončiť načas a nastúpiť ku lôžkam chorých. Pri tejto príležitosti chcem poďakovať aj všetkým tým našim pedagógom, ktorí vám to mimoriadnym úsilím umožnili.

Počas slávnostných promócií sa vo svojom príhovore obraciam na absolventov, aby čo najlepšie plnili svoje povinnosti a pridávam aj niekoľko rád, ktoré by mali pomôcť pri výkone nášho povolania, aby naša fakulta aj celá univerzita mohla byť na našich absolventov hrdá. Ja ešte stále v kútiku duše verím, že slávnostné promócie budeme môcť dodatočne uskutočniť.

Súčasťou prevzatia diplomu bude aj podpísanie promočného sľubu, ktoré sa tento rok koná po prvýkrát. Veľmi si však želám, aby epidemiologická situácia dovolila, aby sme sa stretli neskôr na slávnostnom promočnom akte, kde svoj sľub zložíte aj tradičným spôsobom. Aby som sa vám mohol prihovoriť aj osobne, zdôrazniť potrebu celoživotne sa vzdelávať a najmä pristupovať ku pacientovi nielen vysoko profesionálne, ale aj s empatiou, porozumením pre jeho obavy o zdravie a často aj o jeho život. Získanie dôvery pacienta je základom úspechu v našej práci.

Vivat academia!

Prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

 

Bratislava, 14. 7. 2020