Štipendiá DAAD do Nemecka pre doktorandov, VŠ učiteľov a výskumníkov

uzávierka 16.1.2023


08. 12. 2022 15.57 hod.

NEMECKO - Štipendiá DAAD na pobyty pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov
Uzávierka: 16. január 2023 

Štipendiá pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na krátkodobé výskumné pobyty
(1 – 6 mesiacov), 1200 eur/mesiac
Pobyt je možné realizovať v období od  júna 2023 do marca 2024. 

Výskumné štipendiá pre vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov
(1 – 3 mesiace), 2000-2150 eur/mesiac
Pobyt je možné realizovať v období od  júna 2023 do decembra 2023. 

Výskumné pobyty pre bývalých štipendistov DAAD
(1 – 3 mesiace), 2000-2150 eur/mesiac
Pobyt je možné realizovať v období od  júna 2023 do decembra 2023. 

Študijné pobyty pre vysokoškolských učiteľov umeleckých smerov a architektúry
(1 – 3 mesiace), 2000-2150 eur/mesiac
Pobyt je možné realizovať v období od  júna 2023 do decembra 2023.

 

Bližšie informácie sú k dispozícií na stránke www.sais.sk