Štipendijné pobyty udeľované na základe medzivládnych bilaterálnych dohôd do 16 krajín sveta

Termín podávania žiadostí bol predĺžený na 31. 1. 2023 do 16.00 hod.


16. 01. 2023 09.05 hod.

 

Vážené dámy, Vážení páni,   

dovoľujeme si informovať záujemcov o štipendijné pobyty udeľované na základe medzivládnych bilaterálnych dohôd do 16 krajín sveta, že termín podávania žiadostí bol predĺžený na 31. 1. 2023 do 16.00 hod. 

V rámci štipendijných ponúk udeľovaných na základe medzivládnych bilaterálnych dohôd sa študenti, doktorandi, vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci môžu uchádzať o nasledovné typy pobytov:  

 • študijné pobyty,  
 • výskumné pobyty,  
 • prednáškové pobyty, 
  a  
 • letné jazykové školy.  

Zmenená uzávierka na štipendijné pobyty do 16 krajín sveta platí pre akademický rok 2023/2024 a letné kurzy počas leta 2023 a týka sa nasledovných krajín:  

 • Belgicko  
 • Bielorusko  
 • Bulharsko  
 • Česko  
 • Egypt  
 • Grécko  
 • Chorvátsko  
 • Kazachstan  
 • Maďarsko  
 • Moldavsko  
 • Poľsko  
 • Rumunsko  
 • Severné Macedónsko  
 • Slovinsko  
 • Srbsko  
 • Ukrajina

V nasledovnej tabuľke nájdu záujemcovia o štipendijné pobyty prehľad krajín a všetkých štipendijných ponúk zoradených v abecednom poradí spolu s webovými odkazmi, ktoré majú zmenenú uzávierku podávania žiadostí na 31. január 2023 do 16.00 hod.:   

Belgicko  

   

Belgicko - letný kurz francúzskeho jazyka pre učiteľov a budúcich učiteľov francúzštiny ako cudzieho jazyka   

Belgicko - letný kurz francúzskeho jazyka v oblasti medzinárodných vzťahov   

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Belgicka.  

Bielorusko  

Bielorusko - 1- až 2-semestrálny študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia  

Bielorusko - 1- až 10-mesačný výskumný pobyt  

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Bieloruska.  

Bulharsko  

Bulharsko - 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia  

Bulharsko - 1- až 10-mesačný postgraduálny a výskumný pobyt  

Bulharsko - letný kurz bulharského jazyka  

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Bulharska.  

Česko  

Česko - študijný pobyt pre študentov 2. stupňa VŠ (3 - 10 mesiacov)  

Česko - študijný pobyt pre doktorandov (3 - 10 mesiacov)  

Česko - letná škola slovanských štúdií (1 mesiac)  

Česko - prednáškový a výskumný pobyt (1 - 14 dní)  

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Česka.  

Egypt  

Egypt - 3- až 5- mesačný výskumný pobyt  

Egypt - krátkodobý vedecký pobyt (max. 10 dní)  

Egypt - 2- až 6-mesačný dlhodobý vedecký pobyt  

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Egypta.  

Grécko  

Grécko - 5- až 10-mesačný výskumný pobyt  

Grécko - krátkodobý prednáškový alebo výskumný pobyt (10 dní)  

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Grécka.  

Chorvátsko  

Chorvátsko - semestrálny študijný pobyt (minimálne 4 mesiace)  

Chorvátsko - študijný alebo výskumný pobyt pre doktorandov (minimálne 1 mesiac)  

Chorvátsko - letný kurz chorvátskeho jazyka na Záhrebskej slavistickej škole  

Chorvátsko - prednáškový pobyt pre učiteľov slovenského a chorvátskeho jazyka a literatúry (1 až 30 dní)  

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Chorvátska.  

Kazachstan  

Kazachstan - 3- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia  

Kazachstan - 3- až 10-mesačný výskumný pobyt  

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Kazachstanu.  

Maďarsko  

Maďarsko - 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia  

Maďarsko - 1- až 10-mesačný doktorandský pobyt  

Maďarsko - 5- až 20-dňový krátkodobý pobyt  

Maďarsko - 1- až 3-mesačný výskumný pobyt  

Maďarsko - letné jazykové kurzy (2 - 4 týždne)  

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Maďarska.  

Moldavsko  

Moldavsko - 3- až 10-mesačný stážový a študijný pobyt  

Moldavsko - 5- až 10-mesačný študijný pobyt  

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Moldavska.  

Poľsko  

Poľsko - semestrálny študijný pobyt – polonistika  

Poľsko - semestrálny študijný pobyt – iné odbory  

Poľsko - 1- až 3-mesačný výskumný pobyt  

Poľsko - 1- až 10-mesačný výskumný pobyt  

Poľsko - letný kurz poľského jazyka  (3 až 4 týždne)  

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Poľska.  

Rumunsko  

Rumunsko - 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia  

Rumunsko - 3- až 10-mesačný vedecký alebo výskumný pobyt  

Rumunsko - letný kurz rumunského jazyka, kultúry a literatúry  

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Rumunska.  

Severné Macedónsko  

Severné Macedónsko - študijný/výskumný pobyt (3 - 10 mesiacov)  

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Severného Macedónska.  

Slovinsko  

Slovinsko - 3- až 10-mesačný študijný alebo výskumný pobyt  

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Slovinska.  

Srbsko  

Srbsko - 3- až 9-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia alebo výskumný pobyt  

Srbsko - letné semináre srbského jazyka, literatúry a kultúry  

Srbsko - prednáškový pobyt pre učiteľov slovenského a srbského jazyka a literatúry (1 až 30 dní)  

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Srbska.  

Ukrajina  

Ukrajina - 1- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia  

Ukrajina - 1- až 10-mesačný výskumný pobyt  

Ukrajina - seminár ukrajinského jazyka (1 mesiac)  

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Ukrajiny.