THE 2ND EASTERN AND CENTRAL EUROPEAN WORKSHOP IN PEDIATRIC ONCOLOGY AND HEMATOLOGY

Klinika detskej hematológie a onkológie NUDCH a LF UK zorganizovala workshop v dňoch 15. a 16. mája 2023


30. 05. 2023 14.03 hod.

Workshop bol zameraný na edukáciu  mladých lekárov budúcich detských onkológov, hematológov a zdravotné sestry zo strednej a východnej Európy.

Edukáciu viedol tím lekárov a sestier pod vedením renomovaného odborníka vo svete detskej onkológie Prof. Stephena P. Hungera z Filadelfii, USA.

Hlavnými témami bola inovatívna liečba akútnych leukémií, nádorov mozgu, vaskulárnych malformácií a zriedkavých nádorov v detskom veku.

Zúčastnilo sa 105 mladých lekárov a sestier zo 7 krajín.

Detská onkológia a hematológia patrí medzi oblasti medicíny, ktoré si vyžadujú neustálu inováciu v diagnostike a liečbe. Práve preto je takýto workshop pre mladú generáciu  v týchto oblastiach veľmi dôležitý. Poskytuje im príležitosť posunúť sa vpred, zdieľať vedomosti a nápady a nadviazať medzinárodnú výskumnú spoluprácu.