Uznesenie Vedeckej rady LFUK

zo dňa 11. apríla 2019


16. 05. 2019 10.14 hod.

Vedecká rada Lekárskej fakulty UK prijala uznesenie k rozhodnutiu MZ SR zakotveným v Zriaďovacej listine UN na svojom zasadnutí dňa 11. apríla 2019 v znení:

Vedecká rada Lekárskej fakulty UK v Bratislave   n e s ú h l a s í   s  rozhodnutím  Ministerstva zdravotníctva zakotveným v Zriaďovacej listine Univerzitnej nemocnice o mechanizme odvolávania prednostov kliník Lekárskej fakulty UK a to len na základe rozhodnutia riaditeľa nemocnice, bez súhlasu  Lekárskej fakulty UK.