Vnútorné predpisy - VP 5/2021, VP 4/2021, VP 3/2021, VP 2/2021

týkajúce sa podmienok výkonu práce a prevádzky LFUK


26. 02. 2021 09.10 hod.

Vnútorný predpis č. 5/2021- Dodatok č. 3 k vnútornému predpisu 1/2021-Príkazu dekana LF UK k podmienkam výkonu práce a prevádzky na LF UK

Vnútorný predpis č. 4 / 2021 - Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 1/2021 Príkazu dekana Lekárskej fakulty UK v Bratislave, k podmienkam výkonu práce a prevádzky na LF UK 

Vnútorný predpis č. 3 / 2021 - Úplné znenie vnútorného predpisu č. 1/2021 (Príkaz dekana Lekárskej fakulty UK v Bratislave, k podmienkam výkonu práce a prevádzky na LF UK v znení dodatku č. 1)

Vnútorný predpis č. 2 / 2021 - Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 1/2021 Príkazu dekana Lekárskej fakulty UK v Bratislave, k podmienkam výkonu práce a prevádzky na LF UK