Výsledky volieb na funkciu dekana LFUK

na funkčné obdobie od 1.2.2023 do 31.1.2027


09. 11. 2022 09.26 hod.

 

Na  zasadnutí AS LFUK dňa 8. 11. 2022  bol trojpätinou väčšinou hlasov prítomných členov senátu  zvolený

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM

na funkciu dekana Lekárskej fakulty UK na funkčné obdobie od 1.2.2023 do 31.1.2027