Významné ocenenie V KATEGÓRII VEDECKO-TECHNICKÝ TÍM ROKA

tím prof. MUDr. Juraja Payera, PhD., MPH, FRCP z Lekárskej fakulty UK v Bratislave


10. 01. 2023 08.48 hod.

 

Významné ocenenie V KATEGÓRII VEDECKO-TECHNICKÝ TÍM ROKA si odniesol tím prof. MUDr. Juraja Payera, PhD., MPH, FRCP z Lekárskej fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave.

Po dvojročnej pandemickej prestávke sa 16. decembra 2022 na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v Bratislave odovzdávali ocenenia Cena za vedu a techniku za roky 2020 a 2021.

Z rúk ministra Jána Horeckého si ocenenie za rok 2020 v kategórii VEDECKO-TECHNICKÝ TÍM ROKA prevzal prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP z Lekárskej fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave, ktorého tím získal toto významné ocenenie.

Nomináciu poslala Slovenská rektorská konferencia a ocenenie bolo udelené za medzinárodne akceptovanú prácu a výsledky V. internej kliniky LFUK a UNB s celoslovenským pôsobením na poli osteológie, endokrinológie, reumatológie, kardiológie, diabetológie, gastroenterológie a hepatológie.

Členovia tímu: 

prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.
prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP, FESC
doc. MUDr. Mgr. Tibor Hlavatý, PhD.
doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH
doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.
doc. MUDr. Martin Kužma, PhD.

Oceneným srdečne blahoželáme a sme hrdí, že ocenenie skončilo v rukách našich špičkových kolegov.