Výzva na výberové konania v rámci programu Erasmus+

AKTUALIZÁCIA - posunutie konečného termínu na 31. 08. 2020 do 23:59 hod.


30. 07. 2020 10.31 hod.

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Oddelenie pre európske programy a Erasmus+ (OEPaE+ RUK) otvára Výzvu na realizáciu výberových konaní na učiteľskú mobilitu (STA) a mobilitu administratívnych pracovníkov (STT) v rámci programu Erasmus+ pre akademický rok 2020/2021 na Vašich fakultách.

Prihlášky ako na učiteľskú mobilitu (STA), tak i mobilitu za účelom školenia (STT) sa podávajú prostredníctvom systému Mobility Online. Systém uchádzačom umožňuje vyplniť a nahrať potrebné dokumenty v elektronickej forme.

Pomocou systému uchádzač/ka podáva nasledovné dokumenty k mobilite:

a)      Prihláška na STA/STT mobilitu

b)      Akceptačný list/Pozývací list prijímajúcej inštitúcie

Z dôvodu uľahčenia procesu administrácie mobilít, uchádzačov žiadame, aby v online prihláške vyplnili taktiež svoje bankové údaje.

 

Online prihlášku môžu uchádzači podávať cez nasledovný odkaz:

STA (učitelia) (EN)

STT (zamestnanci) (EN)

STT (zamestnanci) (SK)

STA (učitelia) (SK)

Konečný termín pre podávanie online prihlášok na uvedené typy E+ mobilít, OEPaE+ RUK sa posunul na  31. 08. 2020 do 23:59 hod.