Výzva pre uchádzačov o mobilitu za účelom výučby a výučby + školenia (STA) a mobilitu za účelom školenia / odbornej prípravy (STT)

v akademickom roku 2023/2024 v rámci programu Erasmus+


02. 06. 2023 14.49 hod.

 

dovoľujeme si Vám oznámiť, že Oddelenie programu Erasmus+ (OPE RUK) otvára výzvu  pre uchádzačov o mobilitu za účelom výučby a výučby + školenia (STA) a tiež mobilitu za účelom školenia / odbornej prípravy (STT) v akademickom roku 2023/2024

Deadline na podávanie online prihlášok – platí výlučne pre mobilitu za účelom výučby (STA) -  OPE RUK stanovuje na 31. 08. 2023 o 23:59 hod. Prihlasovanie na mobilitu za účelom školenia / odbornej prípravy (STT) je uchádzačom dostupné v priebehu celého trvania príslušného akademického roka.

Odkazy na online prihlášky sú dostupné na: https://uniba.sk/prihlasky-na-mobility/

Inštrukcie týkajúce sa administratívnej procedúry: https://uniba.sk/index.php?id=29428