Zdravotnícky manažment a financovanie - špecializačné štúdium

V prípade záujmu o štúdium pošlite žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia najneskôr do 31. 1. 2023


10. 01. 2023 08.30 hod.

 

Lekárska fakulta UK v Bratislave  otvára od 1. februára 2023 jednoročné špecializačné štúdium „Zdravotnícky manažment a financovanie“ pre absolventov všeobecného lekárstva a zubného lekárstva resp. stomatológie.

Teoretická výučba sa bude realizovať formou štyroch týždňových kurzov vo februári 2023, v júni 2023, v septembri 2023 a v januári 2024 v čase od 13,00 hod. do 17,00 hod. na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, Sasinkova 2.

Praktická výučba bude prebiehať na pracovisku účastníka štúdia.

Odborným garantom štúdia je doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc.,

Organizátorkou štúdia je PhDr. Ivana Vojteková, PhD. 
kontakt: tel.: 0903 792 446
e-mail: ivana.vojtekovafmed.uniba.sk

V prípade záujmu o štúdium pošlite žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia najneskôr do 31. 1. 2023 na adresu:

Dekanát Lekárskej fakulty UK
Samostatný referát vedeckovýskumnej činnosti, doktorandského štúdia
a zahraničných stykov LF UK
Špitálska 24
813 72 Bratislava 1 

Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia.

Čestné vyhlásenie