3. ročník 24-H maratónu so sclerosis multiplex v Bratislave

Podujatie sa bude konať v termíne 6. - 7. 3. 2020


25. 02. 2020 10.34 hod.

 

Touto cestou si Vás dovoľujeme pozvať na pripravovaný 3. ROČNÍK 24-H MARATÓNU SO SCLEROSIS MULTIPLEX V BRATISLAVE, ktorý aj tento rok pripravuje Centrum pre liečbu sclerosis multiplex II. neurologickej kliniky LF UK a UNB a organizačne ho zabezpečuje OZ Neurologický spolok Kramáre.                                                                                                        

Podujatie sa bude konať v termíne 6. - 7. 3. 2020. Akcia je organizovaná v spolupráci s Technologickým inštitútom športu Fakulty elektrotechniky a informatiky STU (budova telocviční a plavárne, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava). Akcia je organizovaná pod záštitou dekanov Lekárskej fakulty a Fakulty elektrotechniky a informatiky STU.

Podujatie, ktoré sa koná súbežne na viacerých miestach Slovenska a vo viacerých európskych krajinách bude v Bratislave prebiehať 24 hodín nepretržite. Jeho cieľom je okrem zvýšenia úrovne povedomia o tomto závažnom a častom ochorení v širokej verejnosti,  aj akcentácia významu pohybovej aktivity ako neoddeliteľnej súčasti jeho liečby. Má charitatívny rozmer, nakoľko získané prostriedky budú využité na podporu pohybových aktivít pacientov. Taktiež predpokladáme, že naše podujatie uľahčí nábor do pripravovaných výskumných projektov LF UK zameraných na efekt nefarmakologických liečebných postupov na klinický stav pacientov so sclerosis multiplex. Podujatie je určené najmä pacientom s týmto ochorením, ich blízkym, zdravotníckym pracovníkom a pacientskym združeniam. Taktiež je vítaná aj široká verejnosť a účasť na podujatí prisľúbili viaceré známe osobnosti spoločenského a kultúrneho života.      

Plagát AKCIE