62. ročník fakultnej konferencie ŠVOČ a XIX. ročník Vedeckej konferencie doktorandov

pozvánka - dňa 25. apríla 2024 od 8:30 hod, Veľká a Malá poslucháreň NTU LF UK


18. 04. 2024 08.52 hod.

V mene pána dekana, prof. MUDr. Juraja Payera, PhD., MPH, FRCP, FEFIM, Vás pozývame na

62. ročník fakultnej konferencie Študentskej vedeckej odbornej činnosti a XIX. ročník Vedeckej konferencie doktorandov LF UK.

Obe konferencie sa uskutočnia vo Veľkej a Malej posluchárni Nových teoretických ústavov LF UK dňa 25. apríla 2024 (budúci štvrtok), od 8:30 hod.

Po otvorení konferencií pánom dekanom bude nasledovať vyžiadaná prednáška nášho hosťa, Univ.- Prof. Dr. med. univ. Heinricha Rescha z Lekárskej fakulty Sigmund Freud University vo Viedni na tému: „Bone Diseases -  present and future aspects“. Profesor Resch sa profesionálne venuje klinickej osteológii, reumatológii a gastroenterológii. Pôsobí ako konzultant v rámci Nemocnice sv. Vincenta vo Viedni, ktorá je výučbovou nemocnicou University of Vienna, a vedie Katedru klinickej osteológie v rámci Lekárskej fakulty Sigmund Freud University vo Viedni. Je bývalým prezidentom Nemeckej osteologickej spoločnosti, ako aj Rakúskej spoločnosti pre osteológiu a metabolizmus minerálnych látok. Profesor Resch založil prvé samostatné vedecké pracovisko zamerané na ochorenia kostí a osteoporózu v rámci nemecky hovoriacich krajín. Pán profesor Resch dlhé roky výskumne spolupracuje aj s našou fakultou, a to s V. internou klinikou LF UK a UNB.

Počas konania konferencií súhrnne odznie 34 prednášok pregraduálnych študentov a doktorandov našej fakulty, a to v 6 rôznych sekciách. Nakoľko má konferencia súťažný charakter, na záver  bude nasledovať slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien víťazom (s predpokladom o 14:30 hod.). Podrobný program oboch konferencií nájdete TU!!! 

Tešíme sa na Vás.