Lekárska fakulta
v Bratislave
Univerzity Komenského v Bratislave

6th Central European Congress on Obesity and 15th Slovak Congress on Obesity

5. – 7. októbra 2017 v hoteli Crowne Plaza v Bratislave


04. 09. 2017 10.13 hod.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Obezitologická sekcia Slovenskej diabetologickej spoločnosti Vás srdečne pozýva na 6th Central European Congress on Obesity and 15th Slovak Congress on Obesity, ktorý sa bude konať 5. – 7. októbra 2017 v hoteli Crowne Plaza v Bratislave.

Medzinárodný kongres je zameraný  na rôzne aspekty obezity, od výskumu až po výstupy pre klinickú prax, vrátane sprievodných ochorení.

 Aktuálne informácie o programe, pridelených kreditoch nájdete na www.cecon2017.org

Registrovať sa môžete online cez uvedenú web stránku, registračný poplatok pre slovenských a českých účastníkov je 80 euro.

Tešíme sa na stretnutie s Vami v Bratislave.

 

Za programový a organizačný výbor

MUDr. Fábryová Ľubomíra, PhD.