Akadémia epidemiológie

15. a 16. február 2024, hotel Falkensteiner, Bratislava


08. 02. 2024 14.20 hod.

Akadémia epidemiológie, ktorej prvý ročník organizuje naša prodekanka profesorka Alexandra Bražinová so svojimi spolupracovníkmi, má za cieľ poukázať na význam epidemiológie pre preventívnu a klinickú medicínu a otvoriť nové oblasti spolupráce Ústavu epidemiológie LF UK s klinickými pracoviskami.

Existenciu epidemiológie a jej význam v sledovaní a kontrole infekčných ochorení postrehla spoločnosť najmä počas pandémie ochorenia Covid-19. Väčšina práce epidemiológov však zostáva naďalej skrytá. Príklady konkrétnych výstupov epidemiologického výskumu v Slovenskej republike a ich porovnanie so zahraničím, ako aj možnosti ich využitia pre zlepšovanie zdravia populácie prinesie práve Akadémia epidemiológie. V tomto ročníku sa zamerali na témy kardiovaskulárne ochorenia, imunita, duševné zdravie a prenosné ochorenia.

Viac informácií o podujatí sa dozviete na https://epi2024.berlina.sk