Lekárska fakulta
v Bratislave
Univerzity Komenského v Bratislave

Bulletin SAIA 1/2017

nové číslo informačného mesačníka


19. 01. 2017 13.29 hod.

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke SAIA, n. o., www.saia.sk bolo zverejnene nove číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy (ISSN 1338-0400).

Bulletin SAIA 1/2017 si môžete prečítať/stiahnuť na: TU!

Témou čísla je Národný štipendijný program SR – nové podmienky od roku 2017.