Bulletin SAIA 12/2017

Témou čísla sú štipendiá a granty na študijné a výskumné pobyty pre doktorandov a postdoktorandov.


08. 12. 2017 09.55 hod.

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke SAIA, n. o., www.saia.sk bolo zverejnené nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy (ISSN 1338-0400).

Bulletin SAIA 12/2017 si môžete prečítať/stiahnuť na: TU

Témou čísla sú: Štipendiá a granty na študijné a výskumné pobyty pre doktorandov a postdoktorandov.

Na stránke bolo tiež zverejnené 2. aktualizované vydanie publikácie Štipendiá a granty 2018/2019

Bulletin SAIA je vo formáte PDF (na prehliadanie musíte mať nainštalovaný vhodný prehliadač, napr. Adobe Reader – http://get.adobe.com/reader/).