Lekárska fakulta
v Bratislave
Univerzity Komenského v Bratislave

Bulletin SAIA 3/2017

Témou čísla je vysokoškolské vzdelávanie v Pobaltí (Estónsko, Litva, Lotyšsko).


15. 03. 2017 11.08 hod.

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke SAIA, n. o., www.saia.sk bolo zverejnené nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy (ISSN 1338-0400).

Bulletin SAIA 3/2017 si môžete prečítať/stiahnuť na: TU.

Témou čísla je vysokoškolské vzdelávanie v Pobaltí (Estónsko, Litva, Lotyšsko).