Bulletin SAIA 6-7/2022

Témou čísla sú výsledky výberových konaní na štipendiá vyplývajúce z bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád podľa vysokých škôl.


28. 07. 2022 09.01 hod.

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke SAIA, n. o., www.saia.sk bolo zverejnené nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy (ISSN 1338-0400). 

Bulletin SAIA 6-7/2022 si môžete prečítať/stiahnuť na:
https://www.saia.sk/sk/main/o-nas/publikacie

Témou čísla sú výsledky výberových konaní na štipendiá vyplývajúce z bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád podľa vysokých škôl.

V bulletine prinášame aj informácie o štipendiách a grantoch, ktoré majú uzávierku v najbližších mesiacoch. 

Bulletin SAIA je vo formáte PDF (na prehliadanie musíte mať nainštalovaný vhodný prehliadač, napr. Adobe Reader – http://get.adobe.com/reader/).