Bulletin SAIA 11/2021


15. 11. 2021 11.07 hod.

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke SAIA, n. o., www.saia.sk bolo zverejnené nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy (ISSN 1338-0400). 

Bulletin SAIA 11/2021 si môžete prečítať/stiahnuť na:
https://www.saia.sk/sk/main/o-nas/publikacie

Témou čísla sú nové zásady pre priznávanie a vyplácanie štipendií a cestovných grantov (týkajú sa štipendistov v rámci programov, ktoré administruje SAIA, n. o.: Národný štipendijný program SR, CEEPUS a Akcia Rakúsko – Slovensko).

V bulletine prinášame aj informácie o štipendiách a grantoch, ktoré majú uzávierku v najbližších mesiacoch. 

Bulletin SAIA je vo formáte PDF (na prehliadanie musíte mať nainštalovaný vhodný prehliadač, napr. Adobe Reader – http://get.adobe.com/reader/).