Bulletin SAIA 9/2022

Témou čísla sú štipendiá DAAD na akademický rok 2023/2024.


16. 09. 2022 08.55 hod.

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke SAIA, n. o., www.saia.sk bolo zverejnené nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy (ISSN 1338-0400). 

Bulletin SAIA 9/2022 si môžete prečítať/stiahnuť na:
https://www.saia.sk/sk/main/o-nas/publikacie

Témou čísla sú štipendiá DAAD na akademický rok 2023/2024.

V bulletine prinášame aj informácie o štipendiách a grantoch, ktoré majú uzávierku v najbližších mesiacoch. 

Bulletin SAIA je vo formáte PDF (na prehliadanie musíte mať nainštalovaný vhodný prehliadač, napr. Adobe Reader – http://get.adobe.com/reader/).