Dekanské a rektorské voľno

dňa 31. októbra 2018 (streda) a 2. novembra 2018 (piatok)


03. 10. 2018 08.29 hod.

Oznamujeme všetkým študentom, že dekan LF UK prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.  udelil  dekanské voľno dňa 31. októbra 2018 (streda). Zároveň oznamujeme, že rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. udelil rektorské voľno  dňa 2. novembra 2018 (piatok).

Upozorňujeme, že dňa 30. októbra 2018 (utorok) je mimoriadny štátny sviatok.